Bayram Behram KAÇAR

Başkan

Phone: (0216 ) 589 03 33
Email: baskan@mask.org.tr

Selçuk UZUN

Başkan Yardımcısı

Phone: (0216) 441 00 03
Email: uzun@mask.org.tr

Saim ATALAY

Başkan Yardımcısı

Phone: (123) 456-7892
Email: atalay@mask.org.tr

Soycan ERDOĞDU

Başkan Yardımcısı

Phone: (123) 456-7894
Email: soycan@mask.org.tr

Ali ŞAHİN

Başkan Yardımcısı

Phone: (123) 456-7898
Email: alisahin@mask.org.tr

Arzu LÜLECİ

Genel Sekreter

Phone: (123) 456-7891
Email: luleci@mask.org.tr

Adem KARATAŞ

Sayman

Phone: (0216) 421 29 10
Email: karatas@mask.org.tr

Ahmet GÜMÜŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7893
Email: agumus@mask.org.tr

Enver Nuri YAĞMUROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7890
Email: enverny@mask.org.tr

Cevdet PİRGAİP

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7891
Email: pirgaip@mask.org.tr

Ömer Cevdet ŞAHİNOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7892
Email: omerc@mask.org.tr

Mehmet KARAAĞAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7894
Email: karaagac@mask.org.tr

Şahin GÜRZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7898
Email: sgurz@mask.org.tr

Bülent GÜLER

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7891
Email: bguler@mask.org.tr

Kemal KARAKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7897
Email: kkarakus@mask.org.tr

Bahattin KARTAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7893
Email: bkartal@mask.org.tr

Gökay ERGÜN

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7890
Email: gergun@mask.org.tr

Şükrü ACILAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7891
Email: sacilar@mask.org.tr

Atilla Naci AKTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7892
Email: akturk@mask.org.tr

Vedat BAŞKAPAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7894
Email: vbaskapan@mask.org.tr

Cengiz YAVUZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7898
Email: cyavuz@mask.org.tr

Durmuş YURDABAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7891
Email: durmusy@mask.org.tr

Hüseyin KOCA

Denetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7897
Email: hkoca@mask.org.tr

Volkan UYAR

Denetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7893
Email: vuyar@mask.org.tr

Hüseyin ONAT

Denetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7890
Email: honat@mask.org.tr

Rıza ARSLAN

Denetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7891
Email: rarslan@mask.org.tr

Kazım TAMER

Denetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7892
Email: ktamer@mask.org.tr

Ahmet GÖKTAŞ

Denetim Kurulu Üyesi

Phone: (123) 456-7894
Email: agoktas@mask.org.tr